Statuten

Eind jaren zeventig namen een aantal hobby tuiniers het voortouw en richtte onze vereniging op.

En zoals dat gaat bij een oprichting verschenen enkele heren, waaronder een elektronicus, een gemeenteambtenaar en een militair voor de notaris om dit feit een officieel tintje te geven.

Onze vereniging was geboren!

De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woord en de comparanten zoals de drie worden genoemd hadden nu als belangrijkste taak het zoeken naar geschikte grond, het liefst met een permanent karakter.
Zij vonden een terrein waar vandaag de dag onze vereniging nog steeds huishoud.

Volkstuindersvereniging Zevenaar

Heden, de derde november negentien honderd acht en zeventig
Verschenen voor mij, Mr. Geert Adolph hendrik notaris ter standplaats Zevenaar:
De heer Johannes Wilhelmus van der westen, gemeente ambtenaar, wonende te Zevenaar Zonegge 17-16
De heer Antonius Maria Johannes Sandifort, elektronicus wonende te Zevenaar Sellersmaat 47
De heer Jan Bartels, militair, wonende sellersmaat 51. De comparanten verklaarden bij dezen op te richten een vereniging en daarvoor vast te stellen de volgende

STATUTEN.
Naam.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Volkstuindersvereniging Zevenaar

Zetel.
Artikel 2.
De vereniging is statutionair gevestigd te Zevenaar

Duur.
Artikel 3.
De vereniging is opgericht de dato vier en twintig oktober negentien honderd acht en zeventig en is ingegaan voor onbepaalde tijd.

Klik Hier voor de volledige Statuten.